Nawigacja

Projekty w szkole

INDYWIDUALIZACJA Z GMINĄ RZEPIN

INDYWIDUALIZACJA  Z GMINĄ RZEPIN - zajęcia logopedyczne

GALERIA

 

 

INDYWIDUALIZACJA  Z GMINĄ RZEPIN - zajęcia artystyczne

GALERIA

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas I – III biorą udział w projekcie unijnym  „ INDYWIDUALIZACJA  Z GMINĄ RZEPIN”.

 

Celem głównym jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I – III,  służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych  oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Rzepin. Realizacja projektu pozwoli doposażyć szkołę w odpowiedni sprzęt, który wpłynie na efektywność prowadzonych zajęć i uwzględni szczególne potrzeby edukacyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Po zdiagnozowaniu dzieci posiadających deficyty rozwojowe i dzieci szczególnie uzdolnionych z naszej szkoły w projekcie udział  weźmie 82 uczniów w tym 37 dziewczynek.

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień

Godzina

 

1.

Specyficzne trudności w czytaniu
i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 

1 gr. – 5 osoby  30 godz.

M. NESTER

 

PONIEDZIAŁEK

12.45 – 13.30

2.

Specyficzne trudności w czytaniu
i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 

1 gr. – 5 osoby  30 godz.

M. WITENBERG

 

WTOREK

12.45 – 13.30

3.

Specyficzne trudności w czytaniu
i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 

1 gr. – 4 osoby  30 godz.

I. KROCZAK

 

ŚRODA

11.50 – 12.35

4.

Specyficzne trudności w czytaniu
i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 

1 gr. – 4 osoby  30 godz.

 

H. SŁABĘCKA

PIĄTEK

11.50 – 13.30

1.

Trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

1 gr. – 8 osób  30 godz.

M. KACPERSKA

 

WTOREK

11.50 – 12.35

2.

Trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

1 gr. – 8 osób  30 godz.

K. KOMAR – ŻEBROWSKA

 

PONIEDZIAŁEK 12.45 – 13.30

1.

Rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – język niemiecki

 

1 gr. – 8 osób 30 g.

A. DRĄŻKOWSKA

 

PIĄTEK

 11.50 – 12.35

2.

Rozwijające zainteresowania uczniów – szczególnie uzdolnionych - język niemiecki

 

2 gr. – 8 osób 30 g.

R. KONIECZNA

 

PONIEDZIAŁEK

12.45 – 13.30

3.

Rozwijające zainteresowania uczniów – szczególnie uzdolnionych artystycznie

 

1 gr. – 8 ucz. 30 g.

E.  SAWA

 

WTOREK

13.40 – 14.25

1.

Logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

1 gr. – 4 osoby – 30 godz.

 

E. KARDZIEJONEK

 

WTOREK

11.50 – 12.50

2.

Logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

2 gr.  – 4 osoby – 30 godz.

 

E. KARDZIEJONEK

 

ŚRODA

11.50 – 12.50

1.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci
z wadami postawy

 

1 gr. – 5 osób 30 godz.

 

A. RADKIEWICZ

 

WTOREK

11.50 – 12.35

2.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci
z wadami postawy

 

2 gr.  – 5 osób 30 godz.

 

A. RADKIEWICZ

 

CZWARTEK

11.50 – 12.35

 

1.

Rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

 

1 gr. – 8 osób 30 godz.

 

T. LEWANDOWSKA

 

 

CZWARTEK

12.45 – 13.30