Nawigacja

Projekty w szkole

Nasze projekty EFS

„Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie”

         Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Uczeń z Charakterem
w Szkole Podstawowej w Rzepinie”, którego benificjentem jest Gmina Rzepin. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest on w okresie od 02.09.2013r. do 31.07.2014r.. Cele Projektu to m.in.: podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie: skutecznego porozumiewania się i efektywnego działania w zespole, twórczego rozwiązywania zagadnień problemowych, interdyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość.                                              
Projekt obejmuje następujące działania:                             
1. „Socjoterapia” - zajęcia dla dzieci z klas IV-VI dotyczące relacji społecznych, przeprowadzany będzie 

     trening   umiejętności prospołecznych z wykorzystaniem technik relaksacyjnych.

2.   „Wiedzomaniaki” - zajęcia dla uczniów klas IV-VI z zastosowaniem techniki szybkiego czytania, koncentracji, ćwiczeń relaksacyjnych; sporządzanie map myśli, żonglowanie, kinezjologia edukacyjna.

3.   „3 łyki matematyki” - zajęcia dla dzieci z klas IV-VI rozwijające zainteresowania uczniów/uczennic

       w zakresie matematycznym z wykorzystaniem: gier logicznych, tablicy interaktywnej, geoplanów, brył,  magnetycznych ułamków, taśmy mierniczej; doskonalenie rachunku pamięciowego.

4. „Ortograficzne zakręty” - zajęcia dla uczniów dla dzieci z klas IV-VI z wykorzystaniem kart ortomagicznych, gier ortograficznych, rymowanek, wykorzystanie przekazów multimedialnych, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym, tworzenie słowniczków trudnych wyrazów, praca z programem komputerowym.

„Doradztwo zawodowe” - zajęcia podnoszące wiedzę w zakresie planowania swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej. 

                                                                                                         Koordynator projektu i realizatorzy