Nawigacja

Projekty w szkole

"UCZEŃ Z CHARAKTEREM"

GALERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ROZWOJU CZYTANIA I PAMIĘCI DLA UCZNIÓW Z KLAS 4-6

Dzieci w klasach 4-6 wymagają wyjątkowego podejścia. Przed nimi pierwszy ważny egzamin, którego wyniki otworzą drzwi do wymarzonego gimnazjum. To duże wyzwanie, do którego warto dobrze się przygotować.

Cele kursu „Uczeń z charakterem” opracowane zostały z myśla o jak najlepszych ocenach dzieci w ostatnich latach szkoły podstawowej. To specjalnie opracowany trening kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się. Dzieci uczą się sporządzania szybkich, czytelnych notatek. Trenują pamięć i koncentrację. Kursanci opracowują technikami pamięciowymi teksty z repetytoriów, a stopień opanowania materiału sprawdzają rozwiązując testy szóstoklasisty z poprzednich lat. W ten sposób przygotowują się już do tego ważnego dla nich wydarzenia.

W zakresie czytania, dzieci odbywają trening prawidłowych nawyków czytelniczych. Pozwala to podnieść tempo czytania, ale też umożliwia im większe zrozumienie i zapamiętanie czytanych treści. Poznają własny styl uczenia się i uczą się tworzyć najlepsze warunki do nauki. Jednym z ważniejszych elementów na kursie jest autoprezentacja, dzięki której kursanci uczą się „sprzedawania” swojej wiedzy i umiejętności wypowiadania się na forum klasy. Praca z naszym podręcznikiem rozwija dzieci intelektualnie. Ciągi matematyczne, zagadki logiczne, zadania z treścią sprawiają, że dziecko myśli szybciej.

Na zajęciach ważnym elementem są też ćwiczenia wyrażania emocji, kształtowania postaw asertywnych i empatii. Dzieci uczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, takich jak sprawdzian, ważna wypowiedź ustna, czy egzamin. Poznają proste techniki relaksacyjne. Uczą się jak poradzić sobie z porażką szkolną lub konfliktami z rówieśnikami. Trener na kursie z uwagą obserwuje postępy dzieci. Stosuje różnorodne zabawy i metody pracy. Przekazuje dzieciom wiadomości, które nie są zawarte w standardowym programie szkolnym. Pozwala to utrzymać zapał dzieci przez cały rok szkolny. Dzieci uczą się postawy zaciekawienia zjawiskami przyrody i nauki, wykonując eksperymenty. Doświadczenia mają charakter bardzo praktyczny i łączą znane informacje z nowymi. Dzięki temu kursanci widzą w nauce związki i uczą się samodzielnie stawiać hipotezy. To bezcenna umiejętność, gdyż pozwala ze „świeżym okiem” uczestniczyć w lekcjach. To z kolei sprawia, że dziecko może być bardziej aktywne i zmotywowane w szkole.

Cały program ubrany jest w fabułę, która uatrakcyjnia zajęcia i daje możliwość motywowania dzieci do wytrwałego treningu. Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziecka oraz ich różnorodności, dzieci łatwo i szybko się uczą. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. Takie warunki sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.

ZAJĘCIA Z PROJEKTU ,,UCZEŃ Z CHARAKTEREM"


Dzień tygodnia

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Czas zajęć

Uczniowie klasy

PONIEDZIAŁEK

Markowska Beata

„Ortograficzne zakręty”

13.40 – 14.25

IV a, b, c, d

Markowska Beata

 

„Ortograficzne zakręty”

14.30 – 15.15

VI A, B, C

WTOREK

Krynicka

Beata

„ Wiedzomaniaki”

13.40 – 15.10

VI a 1 gr.

Lewandowska

Teresa

„ Wiedzomaniaki”

13.40 – 15.10

VI b 1 gr.

Kliszczak

 Bożena

„ Trzy łyki matematyki”

13.40 – 14.25

VI b

Józefowicz

Agnieszka

„ Trzy łyki matematyki”

13.40 – 14.25

V A, B

Przybył Bogumiła

 

Socjoterapia

13.40 – 14.25

Grupa 1

ŚRODA

Drążkowska Arleta

„Wiedzomaniaki

 

12.45 – 14.15

VI c

Kliszczak

 Bożena

„ Trzy łyki matematyki”

13.40 – 14.25

VI A

Józefowicz

Agnieszka

„ Trzy łyki matematyki”

12.45 – 13.30

IV C, D

Józefowicz

Agnieszka

 

„ Trzy łyki matematyki”

13.40 – 14.25

IV A, B

CZWARTEK

Drążkowska Arleta

„Wiedzomaniaki

 

12.45 – 14.15

IV b

Markowska Beata

„ Wiedzomaniaki”

12.45 – 14.15

IV c

Kliszczak

 Bożena

„ Trzy łyki matematyki”

13.40 – 14.25

V ca

Krynicka

Beata

 

„Ortograficzne zakręty”

13.40 – 14.25

V A, B, C

PIĄTEK

Krynicka

Beata

„Wiedzomaniaki

12.45 – 14.15

VI a 2 gr.

Lewandowska

Teresa

„ Wiedzomaniaki”

12.45 – 14.15

VI b 2 gr.

Dąbrowska Małgorzata

„ Wiedzomaniaki”

12.45 – 14.15

V b 1 gr.

Kardziejonek Ewa

„ Wiedzomaniaki”

12.45 – 14.15

V b 2 gr.

Józefowicz

Agnieszka

„ Trzy łyki matematyki”

12.45 – 13.30

VI C

Przybył Bogumiła

 

Socjoterapia

12.45 – 13.30

Grupa 2