Nawigacja

 • SZANOWNI RODZICE!

  31 marca 2017r. ( piątek) ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

  przeprowadzi całodzienny strajk nauczycieli i pracowników oświaty.

 • 14.03.2017

    W dniu 13.03. 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Rzepinie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „WIERSZE ŚWIERSZCZA”. Uczestnicy z klas
   I –III recytowali wiersze zamieszczone na łamach czasopisma „Świerszczyk”. Wszystkie dzieci pięknie przygotowały się do występu, poziom był bardzo wysoki. Jury w składzie: mgr Ewa Kardziejonek, mgr Beata Krynicka, mgr Anna Polińska po wysłuchaniu 25 recytatorów, do finału zakwalifikowało następujące osoby:

 • Szkolne Komisje Konkursowe z przedmiotów: języka polskiego, matematyki i przyrody -  wyłoniły uczniów, którzy w zawodach szkolnych uzyskali  80% punktów możliwych do zdobycia i reprezentowali naszą szkołę  na II szczeblu - w zawodach rejonowych.  

 • Dnia 16.02.2017 (czwartek) od godziny 16:00 odbędą się dodatkowe spotkania z rodzicami poszczególnych klas, których celem jest przekazanie informacji o zamiarze utworzenia Zespołu Szkół w Rzepinie. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach, liczymy na wysoką frekwencję z uwagi na ważność zagadnienia.

 •      W drugiej połowie września w naszej szkole przeprowadzono zbiórkę na rzecz dzieci z placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince. Uczniowie wszystkich klas, wspierani przez rodziców, przynosili artykuły szkolne, książki, gry oraz słodycze. W wyniku współpracy wszystkich wychowawców, pozostałych pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców udało się zgromadzić pokaźną ilość artykułów. 13 października pomysłodawczynie akcji, wychowawczynie klas: Kamila Wawrzyniak kl;. IIe oraz Martyna Malinowska kl. IId wraz z reprezentantami swoich klas udały się do „Naszej Chaty” w Cybince, aby przekazać zgromadzone rzeczy.

 • W dniu 30 września odbyła się XVIII „Mila Golicka”, w której wzięło udział 26 uczniów z naszej szkoły. Uczniowie zostali nagrodzeni  za pierwszych sześć miejsc.  Nagrodą za I miejsce był puchar, złoty medal i dyplom, za miejsce II oraz III finaliści otrzymali medale i dyplomy, natomiast za miejsca IV, V, VI dyplomy i upominki.

  Rocznik 2008

 • W bieżącym roku szkolnym do konkursu matematycznego „KANGUR 2016” przystąpiło wyjątkowo dużo uczniów – 108 .  klas młodszych.

  W kategorii ŻACZEK z klas drugich – 35 uczniów;

   w kategorii MALUCH z klas III – 31 uczniów, a z klas IV – 10 uczniów;