Nawigacja

 • ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW

  26. września 2014 r. w piątek najmłodsze dzieci w naszej szkole zostały uroczyście przyjęte w poczet braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Rzepinie. Impreza miała miejsce sali gimnastycznej. Przybyła duża grupa rodziców i dziadków szczerze oklaskująca występy pierwszaków. Program artystyczny - wygłaszane przez nich wiersze i śpiewane piosenki wywoływały uśmiech oraz wzruszenie wśród zgromadzonej publiczności. Nad całością występu czuwały wychowawczynie pięciu klas pierwszych:

   

  I A – IWONA KROCZAK

  I B – RENATA BIENIARZ

  I C – JUSTYNA DUDZIS

  I D – HALINA SŁABĘCKA

  I E – EDYTA MALAIKA


  Po złożeniu ślubowania przez pierwszaków, nastąpiła ważna i podniosła chwila - p. Bożena Rudzka - dyrektor szkoły, dokonała pięknym, dużym ołówkiem uroczystego pasowania każdego malucha na pełnoprawnego ucznia naszej szkoły. W tym roku szkolnym do klas pierwszych uczęszcza 125 uczniów. Na koniec uroczystości pierwszaki uczestniczyły w sesji zdjęciowej i udały się do swoich klas na słodki poczęstunek. Ten dzień był wyjątkowy i pełen nowych wrażeń.

  GALERIA

 • REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

  1.   Szafki są własnością Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepinie, uczeń jedynie nabywa prawo do korzystania z nich w czasie nauki w szkole.

  2.  Każda szafka posiada swój indywidualny numer i jedna przegródka jest przeznaczona dla jednej osoby.

  3.    Uczeń otrzymuje od wychowawcy klasy klucz do szafki z informacją o jej numerze.

  4. Uczeń własnoręcznym podpisem potwierdza odebranie klucza i zapoznanie
   z regulaminem  określającym zasady korzystania z szafek szkolnych.

  5.   Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.

  6.   Klucz podlega zwrotowi  przed zakończeniem roku szkolnego na  ręce wychowawcy.

  7. Klucza nie  wolno zostawiać w szafce i należy dobrze zabezpieczyć go przed zgubieniem.

  8. W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza, uczeń zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie pracownika administracji. Jeżeli klucz nie odnajdzie się uczeń pokrywa koszty dorobienia nowego klucza lub nowego zamka.

  9.   Wszystkie usterki należy zgłaszać do pracownika administracji w sekretariacie szkoły, nie dokonywać napraw samodzielnie.

  10. W sekretariacie  zapasowy klucz nie będzie udostępniany i wypożyczany.

  11. Należy dbać o wygląd i estetykę przydzielonej szafki. Zabrania się przyklejania plakatów,  zdjęć, naklejek na zewnątrz i wewnątrz szafki a także robienia napisów
   i rysunków.

  12.  Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się  z nimi na szafki.

  13. Zakazuje się przechowywania przedmiotów szklanych; butelki, słoiki, przechowywania niezjedzonych pokarmów, brudnej odzieży (stroje gimnastyczne).

  14. Butelki plastikowe z napojami musza być szczelnie zamknięte.

  15.  Zakazuje się przesuwania szafek (segmentów) i siłowego otwierania drzwiczek.

  16. W przypadkach wyłamania drzwiczek uczeń będzie zobowiązany do pokrycia kosztów  ich wymiany.

  17.  Za umyślne uszkodzenia szafek odpowiedzialność ponosi uczeń i jego opiekunowie.

  18.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy zostawionych w szafkach.

  19. Na okres wakacji uczeń ma obowiązek opróżnić szafkę ze wszystkich przedmiotów przechowywanych w szafce.

  20. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku: naprawy, w razie stwierdzenia przechowywania przedmiotów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie np. wydzielających intensywne zapachy lub innych uznanych za niebezpieczne  a także w  okresie wakacji.

 • WYSOKIE MIEJSCE W RANKINGU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  GAZETA LUBUSKA  - jak każdego roku ogłasza ranking szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. W biężącym roku szkolnym na 271 podanych szkół województwa nasza szkoła uplasowała się na 24 pozycji, zostawiając daleko w tyle szkoły ze Słubic  i najbliższej okolicy. Do rankingu wzięto pod uwagę punkty za laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych za rok 2013, wynik za sprawdzian 2013, suma punktów za laureatów i finalistów z lat 2012 i 2012 oraz suma stanin za sprawdzian od 2009 do 2012 roku.

 • OWOCE W SZKOLE

             W roku szkolnym 2012/2013  szkoła nasza przystąpiła do europejskiego programu:

   

  „ OWOCE W SZKOLE ”,

   

  który korzysta z dofinansowania budżetu Unii Europejskiej.

   

  Wszyscy uczniowie klas I – III otrzymują świeże owoce i warzywa dwa razy w tygodniu 

  Każda porcja warzyw i owoców ( jabłko, gruszka, marchew, papryka, rzodkiewka) zapakowana w woreczki trafia do ucznia w momencie ich dostarczenia do szkoły.

       W ramach tego programu uczniowie klasy trzeciej „c” i „d” wraz ze swoimi wychowawczyniami  uczestniczyli w warsztatach pn. „ Szlakiem owoców i warzyw”. Spotkanie z dziećmi było zorganizowane przez przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego.

   

   W sali gimnastycznej uczniowie rozszerzyli swoja wiedzę o tym jaki wpływ na nasze zdrowie ma spożywanie warzyw i owoców. Miały możliwość wykonania samodzielnie smacznych, zdrowych  i kolorowych kanapek ze świeżych warzyw, które później ze smakiem spożywali. Na koniec każde dziecko otrzymało drobne upominki.

   

  W piątek  - 9 .11.12 uczniowie

  ZDJĘCIA


 •   KRONIKA SKO

  Zobacz prezentację